Služby

Optotel s.r.o. vykonáva kompletnú montáž lokálnych a diaľkových optických sietí. Jednotlivé práce sa dajú stručne zhrnúť do týchto blokov:

Zaťahovanie optických káblov

Podľa rozsahu a typu optickej trasy realizujeme jej montáž zafukovaním alebo zaťahovaním káblov do káblových chráničiek, (čítať viac...)

Meranie parametrov optických trás

Parametre optickej trasy meriame reflektometrom (OTDR) a priamou metódou (vysielač - prijímač), mikroohyby zisťujeme zdrojom červeného svetla. (čítať viac...)

Zváranie optických káblov

Spájanie a ukončovanie káblov zváraním realizujeme v zemných spojkách, na energetických a iných stožiaroch, ako aj v koncových bodoch v 19" a nástenných rozvádzačoch. (čítať viac...)

Zafukovanie mikrokáblov

Vykonávame zafukovanie mikrokáblov. Zafukovač používame rokmi overenú kvalitu od firmy
LANCIER

Zafukovanie mikrozväzkov

Vykonávame zafukovanie mikrozväzkov. Zafukovač používame overenú kvalitu od firmy
PLUMETT.

Zemné práce

Vykonávame ručné a strojné výkopové a búračské práce, podvŕtavanie spevnených povrchov, realizáciu betónových káblových šácht a inštaláciu plastových šácht Romold, iné súvisiace práce.

Návrh technického riešenia

Po stručnom definovaní požiadaviek zákazníka na vlastnosti optického prepojenia vypracujeme návrh technického
(čítať viac...)

Servis, semináre, školenia

Realizáciou optickej trasy náš záujem o zákazníka nekončí – poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis.
(čítať viac…)