Trasa Nové Mesto n./Váhom - Ladce, cca. 60 km.
Trasa Zvolen - Plešivec s odbočkami Rimavská Sobota a št. hranica MR, cca. 180 km.
Trasa Železničná stanica Petržalka - štátna hranica Rakúsko, cca. 3 km.
Trasa Košice - Michaľany - Trebišov, cca. 80 km
Káblová televízia v okrese Púchov, cca. 15 km.
Káblová televízia v mestách Zlaté Moravce, Svidník, Žiar n./Hronom a Bánovce n./Bebravou.
Spájanie zemných optických lán na trasách Bratislava - Čunovo, Štúrovo - Levice.
Pripojenie energetickej rozvodne Sučany na prichádzajúce zemné optické lano.
Optické prepojenia na energetických rozvodniach Podunajské Biskupice, Hričov, Varín, Lemešany, Malacky, Bošáca, Sučany, Bánoš, L. Mara, Medzibrod, Stupava, Vojany, Križovany.
Obec Veľký Biel a Senec, cca. 15 km výkopových prác, podvŕtavanie, pokládka káblových chráničiek.
Podvŕtavanie spevnených povrchov v obciach Nesluša, Rudina, Turany, Vadičov, Sučany, Lietava, Horný Kalník, Dolný Kalník, Turčianske Jaseno, Oponice, Sklabiňa, Záborie, Trstice.
Prepojenie počítačových sietí na Letisku Sliač.
Prepojenie počítačových sietí SAV Nitra.
SANET II, optická chrbticová sieť - miestne predĺženie Košice.
SANET II, optická chrbticová sieť Košice - Prešov.
Optické prepojenia v objekte Slovnaftu.
Optické prepojenie SPP Lučenec.
Optické prepojenie v areáli Bratislavského hradu.
Optická počítačová sieť v SES Tlmače.
Optická počítačová sieť v Elektrosvite Nové Zámky.
Optická počítačová sieť v Strojstave Nové Mesto n./Váhom.
Ukončenie optických trás vo VW Bratislava.
Ukončenie optických trás v Plastic Omnium Lozorno.
Ukončovanie káblov pre kamerový systém PZ Bratislava.
Montáž MM a SM optických káblov v rôznych spoločnostiach na celom území SR.
Dodávky optických komponentov pre odberateľov na celom území SR.