OPTOTEL, spol. s r.o.
Sídlo: Kutlíková 17, 851 02 Bratislava
02 / 6252 0668, 6252 0669 Fax: 02 / 6252 0670
Obchodno - technický úsek: Blagoevova 6, 851 04 BratislavaIČO: 31629083
DIČ 2020444701
IČ DPH: SK2020444701
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2670 4500
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 21094/B
OPTOKON, spol. s r.o.
Sídlo: Vyšehradská 19, 851 06 Bratislava
02 / 6252 0668, 6252 0669 Fax: 02 / 6252 0670
Obchodno - technický úsek: Blagoevova 6, 851 04 BratislavaIČO: 31366741
DIČ 2020353093
IČ DPH: SK22020353093
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2625 1265
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 6488/B